A PROGRAM CÉLJAI:

 

A fiatalok és tanáraik, nevelőik melegséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése, tévhiteik oszlatása. A melegség mint identitás megjelenítése személyes élettörténeteken keresztül; érzékenyítés a meleg emberek problémái iránt. A melegség mint társadalmi jelenség megmutatása. Pozitív attitűdök kialakulásának segítése; a megbélyegzés, kirekesztés elleni közös felelősségvállalás szükségességének tudatosítása

 

MI TÖRTÉNIK A PROGRAMBAN?

 

Fogalmak tisztázása: sztereotípia, homofóbia, hetero-, bi-, homoszexualitás, transznemű, transzvesztita, nemi identitás, nemi orientáció, szabadságjogok, coming out/előbújás.

A melegséggel kapcsolatos tévhitek és előítéletek (mint pl.: a homoszexualitás bűn, betegség, nem természetes állapot, társadalomromboló; a meleg férfiak mind nőiesek, a meleg nők mind férfiasak; a „buzizás” nem is bántó; a felvonulás provokáció stb.) megvitatása és eloszlatása, valamint pozitív attitűdök és a segítőkész magatartás előmozdítása a résztvevőkben.

Konkrét érdekvédő szervezetek tevékenységének bemutatása, elérhetőségük megadása.

A program célja az érzékenyítés, és nem a direkt meggyőzés. Így természetesen tiszteletben tartjuk a miénktől eltérő (pl. vallási) nézeteket a melegséggel kapcsolatban, miközben kifejtjük bizonyos előítéletek hogyan hatnak személyes és társadalmi szinteken.

 

MÓDSZEREK:

 

A foglalkozásokat (amelyek lehetnek 45–60 vagy 90 percesek, esetleg több órások is) két, erre a feladatra speciálisan felkészített, képzett LMBTQ személy tartja.

 

Legjellemzőbb módszereink: személyes történeteken keresztül megmutatni az LMBTQ személyeket hitelesen, érzéseikkel, gondolataikkal, problémáikkal, valamint az ezekkel való szembesülésnek is teret adó érzékenyítő gyakorlatokkal (beszélgetés, vita, filmrészletek, szerepjátékok, kiscsoportos feladatok).

 

 

EGY TIPIKUS ÓRAVÁZLAT:

 

1. Bemutatkozás

Az előadók röviden bemutatják magukat, a szervezeteket és a programot.

 

2. „Jégtörő” játék

Különböző mozgásos, hangulatoldó játékokkal a résztvevőkkel közös jellemzőket gyűjtenek.

 

3. Asszociációk, fogalmak tisztázása

Feltérképezik a diákok már meglévő tudását, és az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket.

 

4. Szabad beszélgetés a felmerült kérdésekkel kapcsolatban

A résztvevők bármikor kérdezhetnek. A személyes élettörténetek után azonban a foglalkozásvezetők hosszabb időkeretet biztosítanak egyes kérdések részletesebb megbeszélésére.

 

5. A diszkrimináció formái

Az előadók konkrét helyzetgyakorlatokkal, szerepjátékkal hívják fel  a résztvevők figyelmét a diszkrimináció különböző formáira (családban, munkahelyen, médiában, utcán, iskolában: bántalmazás, kirekesztés, elbocsátás).

 

6. Mit tehetek én?

Az óraadók arra ösztönzik a résztvevőket, hogy lépjenek fel a diszkrimináció ellen. Közösen összegyűjtik ennek lehetséges formáit

 

7. Hova fordulhatunk segítségért?

A foglalkozásvezetők segítő és jogvédő szervezeteket mutatnak be, majd megadják elérhetőségeiket.


 

Egyéb, a programmal kapcsolatos információk, meghívás:

 

Kövesi Györgyi              kovesigy@gmail.com

Virág Zsolt                     info@szimpozion.hu

 

www.melegvagyok.hu     www.labrisz.hu/mm