Mert tévhiteket, félelmeket oszlat. Mert olyan emberek tartják a foglalkozásokat, akiknek van tapasztalatuk arról, hogy milyen LMBT emberként élni, így hiteles tájékoztatást adnak a résztvevők számára.

Mindaddig nem magánügy, míg az LMBT embereknek nincsenek a heteroszexuális emberekkel azonos jogaik. Mindaddig nem magánügy, amíg megalázhatnak, zaklathatnak, bánthatnak, megölhetnek embereket azért, mert párválasztásuk a többségi társadalométól eltérő.

Csúfolódás, zaklatás, elszigetelés, kiközösítés, szóbeli és fizikai megszégyenítés, bántalmazás.

Beszélgetés, érzékenyítő játékok (gyakorlatok), filmvetítés, fogalommagyarázat, személyes történetek megosztása és a felmerülő kérdések átbeszélése.

Ha kérdeznek erről, akkor igen. Persze, nem a foglalkozástartók szexuális gyakorlatáról.

Téves az az elképzelés, hogy az MM program szexedukáció. Legfontosabb elemei az LMBT személyekkel kapcsolatos előítéletek, tévhitek és homofóbia csökkentése, az adott csoporttal  kapcsolatos ismeretek bővítése és a szociális érzékenyítés.

Arról, hogy ezeket a Nemzeti Alaptantervben is előírt témákat hogyan szeretné feldolgozni egy oktatási-nevelési intézmény tantestülete, egy demokratikusan működő iskolában a tanárok szabadon döntenek.

Feltételezzük, hogy a szülők bíznak az általuk választott iskola pedagógusaiban és vezetésében, és örülnek annak, hogy az iskola komolyan veszi emberi jogokra nevelő szerepét. Javasoljuk szülői értekezletre is meghívni a programot, így oszlatva el a szülői félelmeket, aggályokat.

A melegség nem erkölcsi kérdés. Így körülbelül annyira veszélyeztetheti, mint egy heteroszexuális tanár.

Nem. A melegség nem “terjeszthető”. Reményeink szerint több ismeretük, és kevesebb félelmük lesz mind a heteró, mind az LMBT diákoknak.

Például diáknapok, emberi jogi rendezvények, osztályfőnöki, társadalomismeret, etika, erkölcstan, emberismeret, mentálhigiénés és egészségtan órák.

2018-ig közel 400 foglalkozást tartottunk, amelyek tipikusan budapesti középiskolák voltak. De gyakran járunk egyetemekre, főiskolákra, és voltunk néhány általános iskolában is. Ezen kívül tanári karok, munkahelyek, civil- és  szervezetek hívnak meg minket. Vidéken például Pécsett, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Kecskeméten, Dunaújvárosban, Tatán, Ócsán, Vépen, Budaörsön és Makón tartottunk foglalkozásokat, képzéseket.

A tetszési indexünk jó. A visszajelzések szerint az foglalkozástartóink nyugodtak, humorosak, nyíltak, őszinték.

Oktatási, nevelési intézményeken belül a 14 – 24 éveseknek ajánljuk.

Mivel az LMBT személyeket nem csupán iskolai keretek között éri negatív megkülönböztetés, foglalkozástartóink szívesen tartanak foglalkozásokat más intézményekben, munkahelyeken is a felnőtt korosztály számára.

Olyan önkéntes foglalkozástartók, akiket gyakorlott trénereink készítettek fel ezekre a foglalkozásokra, és akik maguk is LMBT emberek.

A program szakmai vezetői rendelkeznek a szükséges tudással, kompetenciákkal, készségekkel és gyakorlattal, mind a pedagógia, mind a melegséggel kapcsolatos kérdések megvitatása terén. A program foglalkozásvezetői szakmai képzésen, szupervízión és továbbképzéseken vesznek részt, és rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról a foglalkozásvezető társaiktól, a program vezetőitől, és a foglalkozáson résztvevő diákoktól és tanároktól.

Igen, bárhol, amennyiben meghívást kapunk.

Minden esetben az intézményektől keresnek meg minket.

Az intézményvezető vagy a tanári kar tagjai szokták megkeresni a programot.

Egy demokratikusan működő iskolában a tanárok szabadon döntenek arról, hogy milyen pedagógia módszerekkel dolgoznak fel témákat, esetleg meghívnak-e vendég előadókat, hozzáértő civil szervezeteket.

A meghívó levél és a részünkről adott megerősítő email jelenti a kettőnk közti szerződést. Egy igazolást töltünk ki minden foglalkozásunk után, ami bizonyítja a foglalkozás létét.

Természetesen, ajánlott is. Ugyanakor ez szabadon választható a tanárok részéről.

Mivel intézményektől vagy tanároktól kapunk meghívást, ezért nem vesznek részt a szülők a szervezésben. Illetve mivel tanítási idő alatti órákra szokták meghívni a programot, ezért nincsenek jelen szülők.

Igen, ez szabadon választott.

Kapcsolatfelvétel